Nepal - Kathmandu - Pokhara Tour

Nepal - Kathmandu - Pokhara Tour

Package Duration
6 Days / 5 Nights
Destination Covered
Gorakhpur - Goraknath Temple - Lumbini - Pokhara - Kathmandu - Manokamna Darshan - Nagarkot

Book Now


 • Day 1: Gorakhpur to Gorakhnath Temple

  Gorakhpur to gorakhnath temple to lumbini to pokhra n/s in pokhra.

  Day 2: Pokhara Valley

  Pokhara Valley s/s & n/s in Pokhara.

  Day 3: Pokhara to Kathmandu

  Pokhara to Kathmandu v/a Manokamna Darshan n/s in Kathmandu.

  Day 4: Kathmandu Valley

  Kathmandu Valley s/s & n/s in Kathmandu.

  Day 5: Kathmandu to Nagarkot

  Kathmandu to Nagarkot sunrise & Bhaktapur , Patandarbar , marketing n/s in Kathmandu.

  Day 6: Kathmandu to Gorakhpur

  Kathmandu to Gorakhpur railway station.

Contact Detail

Royal Nepal Travels

Contact Person :-

Mr. Ravinder Kumar

Address :-

Near Air Port Nanda Nagar, Kunraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India - 273008View All Packages »

Latest Tour Packages by

Royal Nepal Travels


Nepal Tour Package - 5 D / 4 N

Kathmandu - Gorakhnath - Lumbini - Pokhara - Muktinath - Manokamna

Shimla Tour Package - 5 D / 4 N

New Delhi - Shimla


Darjeeling Tour Package - 5 D / 4 N

Gangtok - Darjeeling

Sikkim and Darjeeling Tour package - 5 D / 4 N

Gangtok - Darjeeling


Varanasi Tour Package - 6 D / 5 N

Allahabad - Varanasi - Gaya - Bodh Gaya - Varanasi

Golden Triangle Tour - 6 D / 5 N

Delhi - Agra - Jaipur


Delhi Agra Jaipur Trip - 4 D / 3 N

Delhi - Agra - Jaipur

Manali Tour Package - 4 D / 3 N

Delhi - Manali - Kullu - Rotang - Solang


Gangtok Tour Package - 4 D / 3 N

Gangtok

Allahabad with Varanasi Tour Package - 5 D / 4 N

Allahabad - Varanasi