Dharamshala Tour

Dharamshala Tour

Package Duration
8 Days / 7 Nights
Destination Covered
Delhi - Pathankot - Dharamsala - Pathankot - Delhi

Book NowContact Detail

Satguru Travels

Contact Person :-

Mr. Sunil Kumar

Address :-

Plot No. :- 14, Gyan Khand - 1, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014

Primary Number :- 08043693583

Phone :

+91-120-6500959, 4358587

Mobile :

+91-9350011980Latest Tour Packages by

Satguru Travels


Char Dham Tour - 11 D / 10 N

Delhi - Haridwar - Barkot - Yamnotri - Barkot - Harsil - Gangotri - Harsil - Guptkashi - Kedarnath - Guptkashi - Joshimath - Chopta - Badrinath - Joshimath - Haridwar

Delhi-Agra Overnight Tour - 2 D / 1 N

Delhi - Agra - Delhi


Delhi-Jaipur-Delhi Tour - 3 D / 2 N

Delhi - Jaipur - Delhi

Delhi-Srinagar Tour - 5 D / 4 N

Delhi - Srinagar - Gulmarg - Delhi


Golden Triangle Tour - 5 D / 4 N

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi

Rajasthan Tour - 14 D / 13 N

Delhi - Agra - Jaipur - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Delhi


Vaishno Devi Tour - 5 D / 4 N

Delhi - Jammu - Katra - Patni Top - Jammu - Delhi

Panoramic North India - 24 D / 23 N

Delhi - Chandigarh - Amritsar - Jammu - Pahalgam - Gulmarg - Srinagar - Jammu - Dramshala - Manali - Shimla - Mussoorie - Haridwar - Delhi